10. klass, 11. klass, 12. klassLiiklusõpetus

Liiklustestid

LIIKLUSTEST 1

Sinu tulemus on
1 / 40 30m

Sõiduki tegelik mass on sõiduki mass konkreetsel ajahetkel …

2 / 40 30m

Kollase vilkuva tulega foor osutab …

3 / 40 30m

Kas M+S tähisega rehvidega võib sõita suvel?

4 / 40 30m

Millises noolega näidatud suunas tohin asulas sõitu jätkata?

5 / 40 30m

Milline on ristmiku ületamise järjekord?

6 / 40 30m

Kas juht tohib autoga ületada väljaspool asulat teekattemärgise „Ühekordne pidevjoon” ja parkida teepeenrale?

7 / 40 30m

Mis suurendab sõiduki kütusekulu?

8 / 40 30m

Kas möödasõit on sellisel juhul ohutu?

9 / 40 30m

Kas olen kohustatud andma teed?

10 / 40 30m

Esmane juhiluba kehtib kuni …

11 / 40 30m

Kes on juht?

12 / 40 30m

Millise suurima sõidukiirusega tohib sõita rohelise auto juht?

13 / 40 30m

Mis võib kaasneda uimastite tarvitamisega?

14 / 40 30m

Asulateel sõidukit teepeenral peatades tuleb jätta jalakäijale vabaks käiguriba laiusega vähemalt …

15 / 40 30m

Milline välise tahavaatepeegli asend on õige?

16 / 40 30m

Möödasõit on eessõitvast sõidukist ettejõudmine oma sõidurajalt …

17 / 40 30m

Kui palju aega kulub keskmiselt 10 g puhta alkoholi lagundamiseks organismis?

18 / 40 30m

Neil märkidel on ühine see, et nad keelavad teel kõigi …

19 / 40 30m

Juhil, kes on kohustatud andma teed, tuleb seda teha …

20 / 40 30m

Kuidas tuvastan musta jää?

21 / 40 30m

Mis iseloomustab paindliku mõtteviisiga juhti?

22 / 40 30m

Millega tuleb musta sõiduki juhil arvestada?

23 / 40 30m

Kas juht peab andma teed robotliikurile?

24 / 40 30m

Kas sõiduk on peatatud õigesti?

25 / 40 30m

Kuidas läbida järsk kurv ohutult?

26 / 40 30m

Milline märk hoiatab paremalt lähenevale
juhile teeandmise kohustuse eest?

27 / 40 30m

Mitu meetrit läbib auto ühe sekundiga, kui sõidukiirus on 90 km/h?

28 / 40 30m

Mis on ettenähtust madalama rehvirõhuga sõitmise tagajärg?

29 / 40 30m

Millist haagist võib autoga vedada B-kategooria juhiloaga juht?

30 / 40 30m

Pukseerida tohib …

31 / 40 30m

Milline on sõiduauto rehvi mustri vähim lubatud sügavus?

32 / 40 30m

Pimeda ajal asulavälisel teel hädapeatumisel (nt ratta vahetamiseks) …

33 / 40 30m

Mis lõpetab asulavälisel teel kiirusepiirangu?

34 / 40 30m

Millistes noolega tähistatud suundades tohin sõita B-kategooria veoautoga?

35 / 40 30m

Milline sõidujoon on ringilt väljasõidul õige?

36 / 40 30m

Millisel juhul põleb selline märgutuli näidikuplokis?

37 / 40 30m

Milliseid andmeid on sõiduki omanik kohustatud säilitama sõiduki kasutaja kohta?

38 / 40 30m

Millist liiki kindlustust nõuab seadus sõidukijuhilt teeliikluses osalemiseks?

39 / 40 30m

Milline auto on pargitud õigesti?

40 / 40 30m

Kas last tohib sõidutada sõiduauto esiistmel seljaga sõidusuunas?