10. klass, 11. klass, 12. klassLiiklusõpetus

Liiklustestid

LIIKLUSTEST 5

Sinu tulemus on
1 / 40 30m

Kui kaua võib sõidukil enne automaatse kindlustuse rakendumist puududa kehtiv liikluskindlustusleping?

2 / 40 30m

Kellel on teeandmise kohustus?

3 / 40 30m

Kuidas on võimalik vähendada rehvide kulumist?

4 / 40 30m

Mida tähendab see teekattemärgis?

5 / 40 30m

Kuidas kontrollida mootoris õli taset?

6 / 40 30m

Nähes teel liiklevat mopeedautot arvestan, et …

7 / 40 30m

Millega peab juht arvestama võõra sõiduki kasutamisel?

8 / 40 30m

Kummas noolega tähistatud suunas võib teha pöörde?

9 / 40 30m

Kas sõiduk on peatatud õigesti?

10 / 40 30m

Millise suurima lubatud sõidukiirusega tohin sõita asulas pärast liiklusmärke?

11 / 40 30m

Milline märk teatab juhile sõidueesõigusest?

12 / 40 30m

Tee ääres seisvast bussist, millel on ees ja taga selline tunnusmärk, peavad juhid mööduma …

13 / 40 30m

Tsentrifugaaljõud rakendub autole …

14 / 40 30m

Piiratud juhtimisõigusega isik võib sõidukit juhtida, kui juhi kõrval …

15 / 40 30m

Mida teha, kui mootor on ülekuumenenud?

16 / 40 30m

Milline märgistus peab olema autos kasutataval laste turvavarustusel?

17 / 40 30m

Kas juht peab andma teed robotliikurile?

18 / 40 30m

Kuidas peab käituma raudteeülesõidukohal hädapeatunud autojuht?

19 / 40 30m

Kellele olen kohustatud andma teed?

20 / 40 30m

Vesiliug on ohtlik, sest …

21 / 40 30m

Milline auto paikneb sõiduteel õigesti?

22 / 40 30m

Asulas vasakul teepoolel peatatud sõidukil peavad pimeda ajal põlema …

23 / 40 30m

Juht on liikluses edukam, kui tema loomusele on omane …

24 / 40 30m

Milline on käega antav paremsuuna märguanne?

25 / 40 30m

Kas selles olukorras tohib punase auto juht mööduda kollasest autost?

26 / 40 30m

Mille tõttu on mootorrattur liikluses rohkem ohustatud?

27 / 40 30m

Juht loetakse lubatud alkoholi piirmäära ületavas seisundis olevaks, kui tema …

28 / 40 30m

Päevatuled erinevad lähituledest selle poolest, et …

29 / 40 30m

Millal on metsloomade teele ilmumine kõige tõenäolisem?

30 / 40 30m

Kui kiiruse suureneb, siis juhi vaateväli …

31 / 40 30m

Kiirteel tohib …

32 / 40 30m

Millise kategooria juhiluba on nõutud, et juhtida autorongi, kui auto täismass on 2200 kg ja haagise täismass on 1200 kg?

33 / 40 30m

Kus tohib sõiduki peatada?

34 / 40 30m

Kas juhi reageerimisaeg mõjutab pidurdusteekonda?

35 / 40 30m

Reguleerija ülestõstetud käsi …

36 / 40 30m

Kumma auto juht peab andma teed?

37 / 40 30m

Millises märgitud suunas tohin sõita?

38 / 40 30m

Mida tähendab see osutusmärk?

39 / 40 30m

Pukseerida tohib …

40 / 40 30m

Kui avar on vaateväli, mida inimene suudab tajuda?