7. klassLoodusõpetus

Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Mauruse ja Eesti füüsika seltsi koostöös valminud tööraamat on ainus 7. klassi loodusõpetuse õppematerjal, mis arvestab 2015. aastal tehtud riikliku ainekava muudatusi. Olulisim neist on, et õpitavat seostatakse läbivalt ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid.

Paljud digitööraamatu ülesanded on interaktiivsed ja automaatselt kontrollitavad. Lisaks on TaskuTargas iga peatüki juures vähemalt üks interaktiivne ülesanne ja prinditav tööleht.

Tööraamat on piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

 • Palju praktilisi töid.
 • Ülesanded ärgitavad laiemalt mõtlema.
 • Uurimistöö läbiviimise etappide omandamine:
  • uurimisküsimuse püstitamine;
  • uurimistöö planeerimine;
  • andmete kogumine;
  • andmete usaldusväärsuse hindamine;
  • järelduste tegemine.
 • Interaktiivne sisu, automaatkontrolliga lisaülesanded.

Digitööraamatu aluseks on 2021. aasta teine, uuendatud kordustrükk.

Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Olen juba kasutaja Osta siit
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta

Riina Murulaid on Miina Härma gümnaasiumi füüsikaõpetaja ja Eesti füüsika seltsi füüsikaõpetajate osakonna juhatuse liige, kes on osalenud nii praeguse põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekava töörühmas.

Evi Piirsalu on Nõo põhikooli bioloogia-, keemia- ja füüsikaõpetaja, kes on osalenud loodusõpetuse riikliku ainekava töörühmas. Evi on „Eestimaa õpib ja tänab“ 2011. aasta laureaat loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Katrin Vaino on töötanud pikalt keemiaõpetajana ning alates 2013. aastast töötab ta Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse teadurina.

Piret Vacht on Tallinna ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi doktorant ning õpetaja Tallinna 32. keskkoolis. Tema teadustöö peamised valdkonnad on keskkonnakaitse, -seisund ja -tehnoloogia.