ÕpetajaleEesti keel, Loodusõpetus, Matemaatika

Lotte 1. klassi komplekti töökava

Lotte 1. klassi komplekti töökava

Tere, armas klassiõpetaja!

See töökava on sulle abiks Lotte lõimitud õppekomplekti kasutamisel.

Õppekomplekti moodustavad pabermaterjalid:

Õppematerjale on koolidel võimalik tellida soodsama komplektina. Komplekt ei sisalda lugemikku.

Töökava on jagatud õppenädalateks. Iga nädal pakub lisaks õppesisule:

  • lõimitud teemade ja tegevuste tutvustust,
  • prinditavat abimaterjali lugemisraskustega õpilaste toetamiseks.

On lugusid kuulamiseks ja soovitusi loovateks ühistegevusteks ning õuesõppeks.

Lõimitud Lotte õppekomplektile on koostöös Transpordiameti haridusspetsialistidega lisatud liiklusõpetuse abimaterjal.

Soovin Sulle ja Sinu õpilastele vahvaid tunde ning lusti ja rõõmu igasse koolipäeva!

Heli Prii
Kirjastus Mauruse Lotte õppekomplekti toimetaja