10. klass, 11. klass, 12. klassKeemia

Органические вещества. Учебник для гимназии (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Органические вещества. Учебник для гимназии (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Учебник “Органические вещества” соответствует действующей национальной учебной программе для старших классов средней школы, согласно которой органическая химия преподается в старших классах средней школы в рамках одного курса. Учебник написан в первую очередь как хорошее подспорье для студентов в их самостоятельном обучении. Предпочтение было отдано концептуальному изложению, и было сделано все возможное, чтобы текст был доступным, понятным и ясным даже для тех, кто ограничивается тремя обязательными курсами химии в старших классах средней школы. В то же время включен дополнительный материал, компенсирующий отсутствие учебника для факультативного курса “Законы химических процессов”.

В учебнике рассматриваются основные классы органических веществ, номенклатура, физические и химические свойства, возникновение и применение органических соединений. Он фокусируется на взаимосвязях между структурой и свойствами соединений, а также на значении органических веществ и их превращений в промышленности и организмах.

– – –

Õpik „Orgaanilised ained“ järgib kehtivat gümnaasiumi riiklikku õppekava, mille kohaselt õpitakse orgaanilist keemiat gümnaasiumis ühe kursuse mahus. Õpik on kirjutatud eelkõige heaks abimeheks õpilasele iseseisval õppimisel. Eelistatud on konspektiivset esituslaadi ning silmas on peetud, et tekst oleks jõukohane, mõistetav ja selge ka neile, kes piirduvad gümnaasiumi kolme kohustusliku keemiakursusega. Samas on õpikusse lisatud täiendavat materjali, et kompenseerida valikkursuse „Keemiliste protsesside seaduspärasused“ õpiku puudumist.

Õpik käsitleb orgaaniliste ainete põhiklasse ning orgaaniliste ühendite nomenklatuuri, füüsikalisi ning keemilisi omadusi ning leidumist ja rakendusi. Keskendutakse nii ühendite struktuuri ja omaduste vahelistele seostele kui ka orgaaniliste ainete ning nende muundumiste tähtsusele tööstuses ja organismides.

– – –

Õpiku peatükid on lehitsetavad TaskuTarga keskkonnas (PDF-ina). Iga peatükki saab näha nii vene kui ka eesti keeles.

Главы учебника можно просмотреть в TaskuTark (PDF). Каждую главу можно просмотреть на русском и эстонском языках.

Vaata ka eestikeelset digiõpikut! Смотрите также веб-учебник на эстонском языке! Orgaanilised ained

Органические вещества. Учебник для гимназии (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Мартин Саар – известный и признанный молодой учитель, в средствах массовой информации был назван чудо-учителем, который своей страстью, самоотдачей и обстоятельностью может вдохновить даже самого пассивного ученика. Он работает учителем химии в гимназии Густава Адольфа и Таллиннской реальной школе и является заведующим учебной частью в реальной школе.


Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passiivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.