1. klass, Eelkool, LapsevanemaleEesti keel, Loodusõpetus, Matemaatika

STEAM-õppe tegevuskavad eelkoolile: „Kolm põrsakest“

STEAM-õppe tegevuskavad eelkoolile: „Kolm põrsakest“

Lasteraamatuid saab kasutada erinevates õppevaldkondades ning nende kaudu on võimalik õpetada lastele, kuidas probleeme lahendada ja arendada nii arutlemisoskust kui ka fantaasiat.

Kolme põrsakese muinasjutt võimaldab eelkooliealiste laste õpetajatel (ja miks mitte ka vanematel) läbi mänguliste tegevuste integreerida omavahel erinevaid õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi, sh lõimida ka STEAM-õpet.

Seda muinasjuttu kuulatakse videost järjejutuna, mis on näitleja Tõnu Aava poolt sisse loetud. Kuulatud jutu järgselt saab lastega läbi viia erinevaid tegevusi.

Materjal on üles ehitatud tegevuskavadena, kus õpetaja/lapsevanem saab ideid ja tuge arutlusteemade leidmisel, meisterdamisel, katsete ja õppemängude planeerimisel kui ka läbiviimisel. Tegevuste läbiviimist lihtsustavad teemaselgitused ning soovitused läbiviijale.
 

STEAM-õppe tegevuskavad eelkoolile: „Kolm põrsakest“

Ühele kasutajale 1 aasta.

19.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta