3. klassEesti keel

Tere, maailm! Õpik. 3. klass, 2. osa

Tere, maailm! Õpik. 3. klass, 2. osa

„Tere, …!” õppekomplekti annab Maurus välja koostöös haridus- ja noorteameti keelekümblusprogrammiga. Selle raamatu väljaandmist on toetanud Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur (CIDA).

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
    • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
    • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
    • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 

Õpiku peatükid on lehitsetavad TaskuTarga keskkonnas (PDF-ina). Digiõpiku aluseks on 2022. aasta juurdetrükk.

Vaata ka esimest osa!

Tere, maailm! Õpik. 3. klass, 2. osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Maire Kebbinau, Kersti Koppel, Riina Popov, Merike Pääru, Merle Rebane, Silja Risti, Reili Saaron, Anna Sele, Laine Tammela