2. klassEesti keel

Tere, sõber! Õpik. 2. klass, 1. osa

Tere, sõber! Õpik. 2. klass, 1. osa

„Tere, …!” õppekomplekti annab Maurus välja koostöös haridus- ja noorteameti keelekümblusprogrammiga. Selle raamatu väljaandmist on toetanud Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur (CIDA).

Esimese kooliastme komplekt „Tere, …!“ on sobiv kasutamiseks lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtete kasutamisel erineva keeletasemega laste koosõpetamisel.

Sari toetab diferentseeritud ja LAK-õpet.

  • Ülesanded kinnistavad õpitut ja lõimivad uusi teadmisi.
    • 1. kooliaasta teemad käsitlevad last ümbritsevat koolikeskkonda. 
    • 2. kooliaastal lisandub kodukoha ja Eesti ainestik.
    • 3. kooliaastal avastatakse maailma: Euroopat ja ka kaugemaid maid.
  • Teemade lõpus reflekteeritakse õpitu üle. 

Õpiku peatükid on lehitsetavad TaskuTarga keskkonnas (PDF-ina). Digiõpiku aluseks on 2022. aasta juurdetrükk.

Vaata ka teist osa!

Tere, sõber! Õpik. 2. klass, 1. osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Maire Kebbinau, Ene Kurme, Riina Popov, Merike Pääru