8. klassInimeseõpetus

Tervisevalikutest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele, II osa

Tervisevalikutest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele, II osa

Kohtume taas II kooliastme tööraamatutest tuttavate Karoli, Keidu ja tema klassikaaslastega, kelle näidetel teemasid käsitletakse.

  • Teooriaosa vastab riiklikule õppekavale, on kompaktne, sisutihe ja eakohane.
  • Ülesanded on mitmekesised, sisaldades võrdlust, arutelu, analüüsi, loovülesandeid ja faktiteadmisi.
  • On nii individuaalseid, paaris- kui ka rühmatööülesandeid.
  • Tööraamat on üles ehitatud nii, et õpilasel on võimalik selle abil ka ise teadmisi omandada.

             Digiteeritud materjali aluseks on 2023. aasta esmatrükk.

Tervisevalikutest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele, II osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Tööraamatu autor on Keila kooli inimeseõpetuse õpetaja Heli Israel.