6. klassÜhiskonnaõpetus

Ühiskonnaõpetus 6. klassile

Ühiskonnaõpetus 6. klassile

Autori jaoks on oluline, et õpik toetaks õpilase kujunemist ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Seepärast on oluline juba 6. klassis teha lähemat tutvust Eesti kultuurikonteksti ja oma kogukonna jaoks oluliste institutsioonidega. Neid teemasid toetavad metoodiliselt mitmekesised küsimused ja ülesanded ning kaasaegsed illustratiivsed lisamaterjalid. Peatükkide sisuga haakuvad küsimused on koostatud nii, et need kutsuksid õpilasi kaasa töötama. Nii mõnegi vastuse leidmiseks on vaja kasutada internetiallikaid, mis muudab küsimused veelgi huvitavamaks.

  • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
  • Arendab analüüsivõimet.
  • Toetab rühma- ja paaristöid.
  • Lõiming ajaloo ja geograafiaga.
  • Praktilised õigusalased näited.
  • Lingid lisamaterjalidele.

Digiõpiku aluseks on 2023. aasta parandatud ja täiendatud trükk.

Siit saad osta õpiku juurde sobiva töövihiku.

Ühiskonnaõpetus 6. klassile

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Olen juba kasutaja Osta siit
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta

Madis Somelar on lõpetanud Tallinna ülikooli ajaloo instituudi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala ning töötanud õpetajana alates 2002. aastast. 2014. aastast on Madis Tallinna reaalkooli õppealajuhataja. Õpetaja-metoodikuna on Madis erinevate õppematerjalide autor ning alates 2007. aastast tegelenud aktiivselt õpetajate täiendkoolituse lektorina.