4. klass, 5. klass, 6. klassUsundiõpetus

Usundiõpetuse õpik II kooliastmele “Kohtumised. Väärtused ja valikud”

Usundiõpetuse õpik II kooliastmele “Kohtumised. Väärtused ja valikud”

II kooliastme usundiõpetuse õpik „Kohtumised. Väärtused ja valikud“ on järg I kooliastme tööraamatule „Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused“. Õpikus pööratakse tähelepanu usundiõpetuse lõimingule teiste sotsiaalainetega. Väärtusõpetusel põhinev materjal on mitmekesine, lood on esitatud ladusas ja eakohases stiilis.

Veebiõpik TaskuTarga keskkonnas vastab paberõpiku sisule. Tekstist arusaamise muudavad hõlpsamaks selgitused keerulisemate mõistete juures.

  • Saab kasutada ka lisamaterjalina ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse tundides.
  • Väärtuste temaatikat avatakse köitvate ja empaatiat arendavate isikulugude kaudu.
  • Esindatud on nii kristlik kui ka mittekristlik traditsioon.
  • Iga peatüki juures on välja toodud põhimõisted ja faktid.
  • Inspireerivad ülesanded suunavad arutlema ja seovad õpitu õpilaste enda eluoluga.

Digiõpiku aluseks on 2020. aasta esmatrükk.

 

Usundiõpetuse õpik II kooliastmele “Kohtumised. Väärtused ja valikud”

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Olga Schihalejevi, Merike Olt-Kleebandi ja Aleksandra Sooniste puhul on tegemist äärmiselt tugeva autorite koostööga: Olga töötab Tartu ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina, Merike on Rakvere eragümnaasiumi õpetaja ja Aleksandra Tartu katoliku hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja.