ÕpiampsEesti keel

Eesti keele grammatika gümnaasiumile: algustäheortograafia

Selles ampsus on algustäheortograafia reeglid ja kinnistavad ülesanded gümnasistile või iseõppijale eesti keele huvilisele.

Amps sisaldab järgmisi alateemasid:

 • kohad, ehitised, taevakehad;
 • asutused, ettevõtted, orgasinatsioonid;
 • riigid, osariigid;
 • isikud, olendid;
 • perioodikaväljaanded;
 • teosed, dokumendid, sarjad, rubriigid;
 • ajaloosündmused;
 • autasud;
 • üritused;
 • taimesordid;
 • kaubad;
 • sõidukid;
 • virtuaalüksuste nimed, domeenid;
 • nädalapäevad, pühad jms.

Sisu põhineb suures osas kirjastuse Maurus veebikursusel „Praktiline eesti keel“.

Hind 3.90 € / 1 kuu*
*sisaldab piiramatut kasutusõigust 30 päeva jooksul