ÕpiampsEesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 4. klassile

Selles ampsus on ülesanded 4. klassi õpilastele tunnis käsitletud teadmiste kinnistamiseks. Õpiamps ei sisalda teooriat ja näiteid, vaid keskendub just reegliteadmiste kontrollile.

Käsitleme teemasid “Tähestik”, “Rõhuliide –gi ja –ki“, “Helitu hääliku naabrid”, “Silbitamine ja poolitamine”, “I ja j-i õigekiri”, “Võõrsõnad”, “Nimed ja nimetused”, “Sõnaliigid”, “Araabia ja Rooma numbrid”, “Sõnamoodustus”, “Liitsõna”, “Liitega sõnad”, “Tegusõna arv, pööre ja aeg”, “Alus ja öeldis”, Sünonüümid ja antonüümid”, “Lihtlause, liitlause ja koondlause”, “Lühendid”, “Kõnekäänud ja piltlikud väljendid”, “Otsekõne kirjavahemärgid”, “Küsi-, väit-, ja hüüdlause”.

Sisu põhineb suures osas kirjastuse Maurus eesti keele tööraamatutel (vaata Eesti keele tööraamat 4. klassile  I osa ja II osa). 

Eesti keele grammatika kordamine 4. klassile

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 3.90€
  • Kasuta 3 kuud 11.70€ 5.85€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 23.40€ 6.83€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 46.80€ 7.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta