ÕpiampsEesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

Selles ampsus on ülesanded 7. klassi õpilastele tunnis käsitletud teadmiste kinnistamiseks. Õpiamps ei sisalda teooriat ja näiteid, vaid keskendub just reegliteadmiste kontrollile.

Käsitleme teemasid “Häälik, silp ja välde”, “Astmevaheldus”, “Hääliku õigekiri ja võõrsõnade õigekiri”, “Sõnaliigid” ja “Kokku- ja lahtikirjutamine”.

Sisu põhineb suures osas kirjastuse Maurus eesti keele tööraamatutel (vaata “Maagiline keelemaailm. Eesti keele tööraamat 7. klassile” I osa ja II osa). 

 

Eesti keele grammatika kordamine 7. klassile

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 3.90€
  • Kasuta 3 kuud 11.70€ 5.85€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 23.40€ 6.83€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 46.80€ 7.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta