ÕpiampsEesti keel

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

Selles ampsus on ülesanded 9. klassi õpilastele tunnis käsitletud teadmiste kinnistamiseks. Õpiamps ei sisalda teooriat ja näiteid, vaid keskendub just reegliteadmiste kontrollile.

Käsitleme teemasid “Häälikuõigekiri”, “Helitute häälikute naabrid”,  “H, i ja j“, Kaashäälikuühendi põhireegel ja erandid”, “Võõrsõnade õigekiri”, “Lühendid”, “Algustähe õigekiri”, “Kokku- ja lahkukirjutamine”, “Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, paronüümid”.

Sisu põhineb suures osas kirjastuse Maurus eesti keele tööraamatul (vaata Maagiline keelemaailm. Eesti keele tööraamat 9. klassile I osa.)

Eesti keele grammatika kordamine 9. klassile

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 3.90€
  • Kasuta 3 kuud 11.70€ 5.85€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 23.40€ 6.83€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 46.80€ 7.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta