ÕpiampsEesti keel

I ja J-i õigekiri

Selles õpiampsus uurime i ja j-i õigekirja. Teema lihtsustamiseks on iga alateema juures teemat selgitav animeeritud õppevideo ja ülesandeid teema kinnistamiseks.

Õpiamps jaguneb teemadeks: 

  1. põhireegel;
  2. erandid.
Eelteadmised
Õpilane oskab sõnu silbitada nii rütmi kui ka reeglite toel.
Õpiväljundid
Õpilane
  • harjutab sõnade silbitamist;
  • teab, et silbi algusesse kirjutatakse j ja silbi lõppu i;
  • kirjutab sõna alguses i kaashääliku ette ja j täishääliku ette;
  • harjutab i ja j kirjutamist sõnades.

I ja J-i õigekiri

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 2.90€
  • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta