ÕpiampsKeemia

Ioonid

Kõik maailma ained ei koosne molekulidest, väga olulised on ka ioonid, inimkehas esinevad metallilised elemendid. Just tänu ioonidele toimub näiteks infoülekanne närvides ning rakud säilitavad tänu ioonide tasakaalule enda kuju ja suuruse. Võib-olla oled kuulnud ka Li-ioon akudest? Nagu nimigi ütleb, on neis akudes ülioluline roll ioonidel. Mis see ioon siis ikkagi on?

Õpiamps “Ioonid” põhineb 8.–9. klassi materjalidel ning laiendab huvilise silmaringi läbi päriseluliste näidete. Sisukorras on tärniga märgitud peamiselt 9. klassi teemadele keskenduvad osad, mis on siiski arusaadavad igale lugejale.

Amps koosneb kahest teemast: “Ioonid” ja “pH”. Iga teema juurde kuuluvad ka automaatkontrolliga ülesanded, millega kontrollida enda teadmisi. Lisaks on ampsus kahe erineva praktilise töö juhendid, et värskeltõpitud teemasid koduste vahenditega katsetada.

ÕPIVÄLJUNDID
Õpilane
  • teab, mis on ning kuidas tekivad ioonid (anioonid ja katioonid);
  • oskab kirjutada ioonide elektronskeeme;
  • mõistab ioonilise sideme olemust ning esinemist;
  • teab, mis onlahuse keskkond ja pH ning millest need tulenevad;
  • seostab kõiki teooriateemasid igapäevaeluga.

Ioonid

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 3.90€
  • Kasuta 3 kuud 11.70€ 5.85€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 23.40€ 6.83€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 46.80€ 7.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta