ÕpiampsLoodusõpetus

Jäätmed pole kõigest prügi

Õpiamps „Jäätmed pole kõigest prügi“ aitab omandada ja kinnistada teadmisi jäätmekäitlusest – kuidas õigesti sorteerida, taas- ja korduskasutada ning informatsiooni otsida.

Materjal on loodud 6. klassi loodusõpetuse aines läbimiseks kuue 45-minutilise tunni jooksul. Amps on ülesehitatud kolmeastmelise kontekstipõhise ülesandena, kus õpilane saab animeeritud videote abil teoreetilisi teadmisi, viib läbi iseseisvat uurimist ning teeb sotsiaalteaduslikke otsuseid ja järeldusi.

Õpiväljundid

Ampsu läbimise tulemusena õpilane:

 • omab ülevaadet olulisematest jäätmekäitlusega seotud mõistetest – jäätmed, jäätmekäitlus, jäätmehierarhia, korduskasutamine, taaskasutamine, kompostimine;
 • sorteerib vastavalt Eesti Vabariigi nõuetele õigesti olmejäätmeid;
 • mõistab erinevate jäätmekategooriate liigitamise põhjuseid;
 • oskab hinnata erinevate pakendite, toodete, materjalide kuuluvust jäätmekategooriatesse;
 • kasutab korrektseid jäätmete käitlemise võtteid;
 • väärtustab jäätmete õiget sorteerimist ja käitlemist;
 • põhjendab läbiviidud uuringute tulemusi ning teeb andmete põhjal loogilisi järeldusi.

Jäätmed pole kõigest prügi

Õpiamps

 • Kasuta 1 kuu 3.90€
 • Kasuta 3 kuud 11.70€ 5.85€ -50%
 • Kasuta 6 kuud 23.40€ 6.83€ -71%
 • Kasuta 12 kuud 46.80€ 7.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta