ÕpiampsMatemaatika

Kirjalik liitmine

Selles õpiampsus uurime kirjalikku liitmist. Amps koosneb lõbusatest animeeritud teooriavideotest, mis on suurepäraseks abimeheks matemaatika õppimisel I kooliastmes.

Amps sisaldab kaht alateemat:

  1. kirjaliku liitmise põhimõte;
  2. kirjalik liitmine 10 lisamisega.
Õpiväljundid

Õpilane

  • teab, et kirjalikul arvutamisel kirjutatakse järgud üksteise alla;
  • alustab arvutamist ühelistest;
  • oskab vormistada kirjalikku liitmist.
Hind 1.90 € / 1 kuu*
*sisaldab piiramatut kasutusõigust 30 päeva jooksul