ÕpiampsKeemia

Lahused

Oled sa kunagi mõtisklenud, mida tähendab mahlapakil silt “mahlasisaldus vähemalt 25%” või šokolaadipakil “kakaosisaldus 56%”? Miks vahel jooke tehes ei lahustu kogu suhkur ning klaasi põhja jääb valge kiht? Või miks filmidest tuntud retrohõngulises laavalambis ei segune “mullid” ülejäänud vedelikuga?

Õpiamps “Lahused” põhineb 8.–9. klassi materjalidel ning üritab laiendada lahendaja silmaringi läbi päriseluliste näidete. Sisukorras on tärniga märgitud peaasjalikult 9. klassi teemadele keskenduvad osad.

Amps koosneb neljast teemast: “Segude liigitamine”, “Massiprotsendi arvutamine”, “Lahustuvus” ning “Tihedusest ja mahuprotsendist”. Iga teema juurde kuuluvad ka automaatkontrolliga ülesanded, millega kontrollida enda teadmisi. Lisaks on ampsus kahe erineva praktilise töö juhendid, et värskeltõpitud teemasid koduste vahenditega katsetada. Ampsu lõpus on kokkuvõtvad kordamisülesanded ning leitakse vastused  probleemülesannetele.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpilane

  • mõistab erinevate lahuste ja pihuste liigitamist ning selle põhimõtteid;
  • oskab leida lahuse massi- ja mahuprotsenti ning lahendada nendel põhinevaid arvutusülesandeid;
  • rakendab arvutustes ka massi, ruumala ja tiheduse seost;
  • teab, mis on lahustuvus ja kuidas lugeda lahustuvuskõveraid;
  • viib ohutult läbi kaks lihtsamat kodust katset ning seostab neid teooriateemadega;
  • seostab kõiki teooriateemasid igapäevaeluga ning laboris toimuvaga.

Lahused

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 3.90€
  • Kasuta 3 kuud 11.70€ 5.85€ -50%
  • Kasuta 6 kuud 23.40€ 6.83€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 46.80€ 7.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta