ÕpiampsMatemaatika

Liitmine ja lahutamine 10 piires

Selles õpiampsus uurime 10 piires liitmist ja lahutamist. Amps koosneb vahvatest animeeritud teooriavideotest, mis on suurepäraseks abimeheks matemaatika õppimisel I kooliastmes.

Amps sisaldab seitset alateemat:

 1. arvurida;
 2. liitmine loendamise teel;
 3. liitmine 10 piires;
 4. lahutamine loendamise teel;
 5. lahutamine 10 piires;
 6. tehteliikmete nimetused;
 7. lahutamise ja liitmise seos.

Samuti saab õpiampsu lõpus 10 piires liitmist ja lahutamist harjutada.

Õpiväljundid

Õpilane

 • loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 1–10;
 • liidab ja lahutab 10 piires;
 • oskab selgitada liitmise ja lahutamise seost;
 • nimetab tehteliikmeid õigete nimedega.

Liitmine ja lahutamine 10 piires

Õpiamps

 • Kasuta 1 kuu 4.90€
 • Kasuta 3 kuud 14.70€ 7.35€ -50%
 • Kasuta 6 kuud 29.40€ 8.58€ -71%
 • Kasuta 12 kuud 58.80€ 9.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta