ÕpiampsMatemaatika

Ratsionaalavaldised

Õpiamps „Ratsionaalavaldised“ aitab sul iseseisvalt täiendada oma teadmisi või valmistuda põhikooli lõpueksamiks.

Harjutamiseks saad lahendada automaatkontrolliga teste, mille andmed genereeritakse juhuslikult. Need on ideaalsed iseõppijatele, kordamiseks gümnaasiumiõpilastele ja matemaatikaentusiastidele, kes soovivad lõputult harjutada või lahendada paljusid erinevaid ülesandeid.

Lisaks on siin videod näidisülesannete lahendamisest: murd kui jagamistehe, murdude taandamine, murdude laiendamine, segaarv liigmurruks, kümnendmurd harilikuks murruks, ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine, erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine, murdude korrutamine, murdude jagamine.

Tärniga (*) tähistatud peatükid ja ülesanded pole kohustuslikud.

Saad valida, kas ostad ligipääsu tervele ampsule või ainult ühele konkreetsele teemale. Kogu amps koondab teemasid nagu „Üksliikmed, hulkliikmed ja tehted nendega“, „Hariliku murru kordamine“„Algebralised murrud“.

Ratsionaalavaldised

Õpiamps

  • Kasuta 1 kuu 6.90€
  • Kasuta 3 kuud 20.70€ 10.35€ -51%
  • Kasuta 6 kuud 41.40€ 12.08€ -71%
  • Kasuta 12 kuud 82.80€ 13.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta