ÕpiampsVaimne tervis

HANS JA GRETE. Muinasjutt kuulamiseks

Sobib kuulamiseks vanuses 6–10 või I kooliastmes (1.–3. klassis).
Vestlusjuhile mõeldud lisainfo asub sisu juures eraldi vahelehel. Selleks et õpiamps läheks ladusalt, soovitame kõigepealt tutvuda näpunäidetega.

Teema: pingelised suhted õdede-vendade vahel.

Eesmärk: tugevdada õdede-vendade-vahelisi suhteid.

Lühikirjeldus: alati pole lihtne olla õde või vend. Koos kasvamine võib olla lõbus, aga mõnikord ka ärritav ja tüütu. Hans ja Grete on õde ja vend, kes elavad vaese puuraiduri peres. Laste isa saadab lapsed võõrasema käsul metsa huntidele söögiks. Lapsed leiavad metsast maja, milles elab kuri nõid, kes tahab lapsi ära süüa. Lugu jutustab, kuidas tänu erinevustele ja kokkuhoidmisele said lapsed võitu eluohtlikest olukordadest. Kavalusega meelitavad lapsed nõia ahju ja pääsevad koos pärlite ja kalliskividega tagasi koju. 

Ampsu sisu: amps koosneb seitsmest erinevast osast, mida on võimalik teha järjest või noppida välja endale meelepärased tegevused.

 • Kuulamiseks valmistumine. Küsimused, mis aitavad last teemale meelestada ning valmistavad ette muinasjutu kuulamiseks.
 • Kuula. Muinasjutu on sisse lugenud tuntud näitleja.
 • Arutle. Arutelule suunavad teemakohased küsimused, mis võimaldavad lastega filosofeerida.
 • Liikumispaus. Teemakohane liikumistegevus.
 • Meisterdamine. Teemat toetav käeline tegevus koos abimaterjaliga.
 • Kokkuvõte. Kokkuvõttev küsimus ja päevaks eesmärgi püstitamine.
 • Lisaülesanne. Muinasjutu sisu mõistmist kontrolliv interaktiivne ülesanne.

Üldpädevused: õpilane

 • väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad;
 • väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
 • oskab suhelda, teistega arvestada ja koostööd teha, sõnastab oma tundeid ja teab, et neid saab väljendada eri viisidel;
 • oskab analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 • suudab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada;
 • oskab oma seisukohti esitada ja põhjendada;
 • arendab analüüsi- ja argumenteerimisoskust;
 • oskab näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, aitab kaasa nende lahendamisele.

HANS JA GRETE. Muinasjutt kuulamiseks

Õpiamps

 • Kasuta 1 kuu 2.90€
 • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
 • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
 • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta