ÕpiampsVaimne tervis

KEISRI UUED RÕIVAD. Muinasjutt kuulamiseks

Sobib kuulamiseks vanuses 6–10 või I kooliastmes (1.–3. klassis).
Vestlusjuhile mõeldud lisainfo asub eraldi vahelehel kuulamispala juures. Selleks et õpiamps läheks ladusalt, soovitame kõigepealt tutvuda näpunäidetega.

Teema: lugu sobib hästi, kui lapsel on hirm näida teistest kehvem, halvem või rumalam. Lugu näitab, et oluline on endale andestada.

Eesmärk: kasvatada lapses enesekindlust ja julgust oma arvamust avaldada.

Loo lühitutvustus: palju aastaid tagasi elas keiser, kes armastas üle kõige ilusaid riideid. Petised lubasid keisrile kududa haruldased rõivad, mida ei näe vaid need, kes ei sobi oma ametisse või on lubamatult rumalad. See on lugu kuningast, kes sattus täbarasse olukorda. Siiski sammus ta sirge seljaga sellest välja, sest ta andestas endale oma nõrkused ja eksimused.

Ampsu sisu: amps koosneb seitsmest erinevast osast, mida on võimalik teha järjest või noppida välja endale meelepärased tegevused.

 • Kuulamiseks valmistumine. Küsimused, mis aitavad last teemale meelestada ning valmistavad ette muinasjutu kuulamiseks.
 • Kuula. Muinasjutu on sisse lugenud tuntud näitleja.
 • Arutle. Teemakohasele arutelule suunavad küsimused, mis võimaldavad lastega filosofeerida.
 • Liikumispaus. Teemakohane liikumistegevus.
 • Meisterdamine. Teemat toetav käeline tegevus koos abimaterjaliga.
 • Kokkuvõte. Kokkuvõttev küsimus ja päevaks eesmärgi püstitamine.
 • Lisaülesanne. Muinasjutu sisu mõistmist kontrolliv interaktiivne ülesanne.

Üldpädevused: õpilane

 • väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad;
 • väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
 • suudab mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi;
 • oskab analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 • suudab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada;
 • oskab oma seisukohti esitada ja põhjendada;
 • arendab analüüsi- ja argumenteerimisoskust.

KEISRI UUED RÕIVAD. Muinasjutt kuulamiseks

Õpiamps

 • Kasuta 1 kuu 2.90€
 • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
 • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
 • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta