ÕpiampsVaimne tervis

VAHVA RÄTSEP. Muinasjutt kuulamiseks

Sobib kuulamiseks vanuses 6–10 või I kooliastmes (1.–3. klassis).
Vestlusjuhile mõeldud lisainfo asub sisu juures eraldi vahelehel. Selleks et õpiamps läheks ladusalt, soovitame kõigepealt tutvuda näpunäidetega.

Teema: kuulamispala sobib lastele, kes tunnevad ebakindlust ning vajavad tuge enese usaldamisel. 

Eesmärk: kasvatada lapses enesekindlust ja julgust.

Lühikirjeldus: lugu vahvast rätsepast räägib mehest, kes ka kõige võimatumas olukorras usaldas oma sisehäält. Enda usaldamine aitas teda ja pani ka teised inimesed temasse austusega suhtuma.

Ampsu sisu: amps koosneb seitsmest erinevast osast, mida on võimalik teha järjest või noppida välja endale meelepärased tegevused.

 • Kuulamiseks valmistumine. Küsimused, mis aitavad last teemale meelestada ning valmistavad ette muinasjutu kuulamiseks.
 • Kuula. Muinasjutu on sisse lugenud tuntud näitleja.
 • Arutle. Teemakohasele arutelule suunavad küsimused, mis võimaldavad lastega filosofeerida.
 • Liikumispaus. Teemakohane liikumistegevus.
 • Meisterdamine. Teemat toetav käeline tegevus koos abimaterjaliga.
 • Kokkuvõte. Kokkuvõttev küsimus ja päevaks eesmärgi püstitamine.
 • Lisaülesanne. Muinasjutu sisu mõistmist kontrolliv interaktiivne ülesanne.

Üldpädevused: õpilane

 • väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad;
 • väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
 • suudab mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi;
 • oskab analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 • suudab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada;
 • oskab oma seisukohti esitada ja põhjendada;
 • arendab analüüsi- ja argumenteerimisoskust.

 

VAHVA RÄTSEP. Muinasjutt kuulamiseks

Õpiamps

 • Kasuta 1 kuu 2.90€
 • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
 • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
 • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta