ÕpiampsVaimne tervis

VAPPER TINASÕDUR. Muinasjutt kuulamiseks

Sobib kuulamiseks vanuses 6–10 või I kooliastmes (1.–3. klassis).
Vestlusjuhile mõeldud lisainfo asub eraldi vahelehel kuulamispala juures. Selleks et õpiamps läheks ladusalt, soovitame kõigepealt tutvuda näpunäidetega.

Teema: lugu sobib hästi, kui laps tunneb end teistest erinevana.

Eesmärk: õpetada lapsele, et iga inimene on ainulaadne ning seda tuleb väärtustada.

Lühikirjeldus: ühe jalaga tinasõdur armub väikesesse baleriini, kuid see armastuslugu ei ole lihtne. Tuul viib tinasõduri seiklema, kuid imeväel jõuab tinasõdur tagasi koju. Tinasõdur ja baleriin on mõlemad ainulaadsed ja teistest erinevad ning läksid sirge seljaga läbi raskuste. Nad meeldisid teineteisele just sellistena nagu nad teineteist leidsid. 

Ampsu sisu: amps koosneb seitsmest erinevast osast, mida on võimalik teha järjest või noppida välja endale meelepärased tegevused.

 • Kuulamiseks valmistumine. Küsimused, mis aitavad last teemale meelestada ja valmistavad ette muinasjutu kuulamiseks.
 • Kuula. Muinasjutu on sisse lugenud tuntud näitleja.
 • Arutle. Teemakohasele arutelule suunavad küsimused, mis võimaldavad lastega filosofeerida.
 • Liikumispaus. Teemakohane liikumistegevus.
 • Meisterdamine. Teemat toetav käeline tegevus koos abimaterjaliga.
 • Kokkuvõte. Kokkuvõttev küsimus ja päevaks eesmärgi püstitamine.
 • Lisaülesanne. Muinasjutu sisu mõistmist kontrolliv interaktiivne ülesanne.

Üldpädevused: õpilane

 • väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad;
 • oskab suhelda, teistega arvestada ja koostööd teha, sõnastab oma tundeid ja teab, et neid saab väljendada eri viisidel;
 • mõistab ja hindab ennast, oma nõrku ja tugevaid külgi;
 • väljendab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt;
 • oskab oma seisukohti esitada ja põhjendada;
 • arendab analüüsi- ja argumenteerimisoskust.

VAPPER TINASÕDUR. Muinasjutt kuulamiseks

Õpiamps

 • Kasuta 1 kuu 2.90€
 • Kasuta 3 kuud 8.70€ 4.35€ -50%
 • Kasuta 6 kuud 17.40€ 5.08€ -71%
 • Kasuta 12 kuud 34.80€ 5.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta