ÕpiampsKeemia

Tutvus keemiaga

Miks öeldakse, et keemia on igal pool? Kuidas kirjeldada erinevaid aineid või reaktsioone? Mis üldse on reaktsioon?

Õpiamps „Tutvus keemiaga“ põhineb 8.–9. klassi materjalidel ning tutvustab keemiat päriseluliste näidete kaudu. Sisukorras on tärniga märgitud peaasjalikult 9. klassi teemadele keskenduvad osad.

Amps koosneb kolmest teemast: „Kus kohtud keemiaga?“, „Keemialabor“ ja „Ainete eristamisest“. Iga teema juurde kuuluvad automaatkontrolliga ülesanded, millega kontrollida enda teadmisi. Lisaks on ampsus kolme praktilise töö juhendid, et teemasid kohe ise koduste vahenditega katsetada. Suurt rõhku on pandud keemia sidumisele keskkonnateadmistega ning hapniku rollile.

ÕPIVÄLJUNDID
Õpilane
 • mõistab, kus inimesed kohtuvad keemiaga ja millised on selle rakendused;
 • teab ning järgib ohutusnõudeid nii kemikaalide kasutamisel kui ka katsete tegemisel;
 • oskab ära tunda erinevaid laborivahendeid;
 • teeb vahet füüsikalistel omadustel ja keemiliste reaktsioonide omadustel ning oskab neid kirjeldada;
 • viib läbi kolm lihtsamat katset;
 • rakendab teadmisi keemilise reaktsiooni kiiruse kohta;
 • seostab kõiki teooriateemasid igapäevaeluga ning laboris toimuvaga.

Tutvus keemiaga

Õpiamps

 • Kasuta 1 kuu 3.90€
 • Kasuta 3 kuud 11.70€ 5.85€ -50%
 • Kasuta 6 kuud 23.40€ 6.83€ -71%
 • Kasuta 12 kuud 46.80€ 7.80€ -84%
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta