DÜNAAMIKA

Dünaamika on muusika kõlatugevus ja selle muutus. Dünaamika muudab muusika ilmekaks ja vaheldusrikkaks. Laulu või muusikapala nooti kirjutatakse vajalikku kohta vastav dünaamikamärk, mida muusik esitamisel jälgib. Kõlatugevust tähistakse muusikas itaaliakeelsete sõnadega, dünaamikamärkidena kasutatakse lühendeid nendest sõnadest

Dünaamikamärgid:

 

mezzo forte mf – mitte väga valjult
forte f – valjult
fortissim ff – väga valjult
forte fortissimo fff – äärmiselt valjult
mezzo piano mp – mitte väga vaikselt
piano p – vaikselt
pianissimo pp – väga vaikselt
piano pianissimo ppp – äärmiselt vaikselt

 

Loetletud tähistusega määratud kõlajõud on kehtiv kuni järgmise märgini. Järkjärguline kõlatugevuse suurendamist tähistatakse sõnaga crescendo (cresc.) või märgiga  . Järkjärgulist vähenemise tähistatakse sõnaga decrescendo (decresc.) ehk diminuendo (dim.) või märgiga  . Peale nimetatute kasutatakse kõlajõu muutmiseks veel järgmisi termineid: smrzando(smorz.) – kustudes; moren- do vaibudes; rinfor- zando (rf) – tugevnedes; sotto voce – poolehäälega.

 

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud