Elektromagnetlained

Suletud võnkeringis tekkivate elektromagnetiliste vabavõnkumiste periood:

167

kus T – vabavõnkumiste periood (s), L – (induktiivpooli) induktiivsus (H), C – (kondensaatori) mahtuvus (F).

Footoni liikumishulk (de Broglie’ lainepikkus):

168

kus λ – mateerialaine lainepikkus (m), h = 6,63∙10-34Js – Plancki konstant ja p =mv – liikuva keha liikumishulk ehk impulss – kg∙m∙ s-1 (kus m – keha mass (kg), v – keha kiirus (m/s))

Footoni energia:

169

kus E – kvandi/footoni energia (J); f – kiiratava valguse sagedus ning h=6,6261∙10-34 Js – Plancki konstant, c=3∙108 m/s – valguse kiirus vaakumis ja λ – valguse lainepikkus.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud