Faasisiirded

91

Üleminekuid ühest aine olekust teise nimetatakse faasisiireteks.

Faasisiiret tahkest olekust vedelaks nimetatakse sulamiseks.

Faasisiiret vedelast tahkeks nimetatakse tahkumiseks või kristalliseerumiseks.

Faasisiiret vedelast gaasiliseks nimetatakse aurustumiseks.

Faasisiiret gaasilisest vedelaks nimetatakse kondenseerumiseks.

Faasisiiret tahkest gaasiliseks nimetatakse sublimatsiooniks.

Faasisiiret gaasilisest tahkeks nimetatakse härmatumiseks.

Üleminekul ühest faasist teise muutub aine molekulide

  •  liikumiskiirus ja liikuvus,
  • asend teineteise suhtes,
  • vastastikmõju tugevus.

Faasisiirdel muutuvad molekulide kineetilised ja potentsiaalsed energiad ehk ühest faasist teise üleminekul muutub keha siseenergia isegi siis, kui keha temperatuur jääb samaks.

 

See artikkel on retsenseerimata.

Õpikud