2. Mitmus

Laul: “2 Hats, 2 Cats and 1 Dog”

Reeglipärastele nimisõnadele lisatakse lõppu „S“.
Regular (-s)

Üks kass
One cat

Kaks kassi
Two cats

Üks koer
One dog

Üks müts
One hat

Kaks mütsi
Two hats

Üks poiss
One boy

Kaks poissi
Two boys

Üks tüdruk
One girl

Kaks tüdrukut
Two girls

 

Õppevideo: When Do Plurals Use ‘s’ or ‘es’

Teretulemast minu laboratooriumisse.
Welcome to my laboratory.

Ma tahan teile näidata oma uut masinat.
I want to show you my new machine.

Mitmus-ta-ja – ta teeb ühest mitu.
The plural-a-tor – it makes more than one.

Igal sõnal on keha.
Every word has a body.

Kehal võib olla saba.
A body can have a tail.

See saba on eriline. Seda kutsutakse mitmuseks.
This tail is special. It is called a plural.

„S“ ütleb meile, et on rohkem kui üks part.
The S tells us that there is more than one duck.

See tähendab, et ma võin kasutada oma mitmus-ta-jat.
That means I can use my plural-a-tor.

Näed! Nüüd on palju parte.
See! Now there are lots of ducks.

Mõnikord on saba-mitmus ES.
Sometimes the tail that is a plural is ES.

„ES“ hääldatakse „IS“.
ES makes the sound ’is’.

Kastid
Boxes

Kuidas siis ikkagi teada, millal kasutada „S“ ja millal „ES“?
So how do you know when to use „S“ or „ES“?

Kasuta „ES“ peale susisevaid häälikuid.
Use „ES“ after one of these hissing sounds.

Klaasid
Glasses

Nõud
Dishes

Kimbud
Bunches

Nüüd sa tead, kuidas kasutada sabasid, et näidata, et midagi on rohkem kui üks – mitmused!
Now you know how to use tails to show there is more than one – plurals!

Milline suurepärane õpilane.
What an excellent student.

Sa oled nii tark.
You are so clever.

Oh ei. Mitmus-ta-ja läheb kontrolli alt välja.
Oh no. The plural-a-tor is going out of control.

Peatu!
Stop!

Ei!
No!

Ma pean siit välja saama. See läheb hulluks.
I must get out of here. It is going crazy!

 

Laul: 1 Banana 2 Bananas
üks banaan (a banana, one banana)
kaks banaani (two bananas)
kolm banaani (three bananas)
neli banaani (four bananas)
viis banaani (five bananas)
kuus banaani (six bananas)
seitse banaani (seven bananas)
rohkem (more)
kaheksa banaani (eight bananas)
üheksa banaani (nine bananas)
kümme banaani (ten bananas)
samuti (too)
Mulle meeldivad banaanid ja mulle meeldid sina.
I like bananas and I like you.
Üks virsik (a peach, one peach)
Virsikud (peaches)
Kaks virsikut (two peaches)
Kolm virsikut (three peaches)
Neli virsikut (four peaches)
Viis virsikut (five peaches)
Kuus virsikut (six peaches)
Seitse virsikut (seven peaches)
Kaheksa virsikut (eight peaches)
Üheksa virsikut (nine peaches)
Kümme virsikut (ten peaches)
Mulle meeldivad virsikud ja mulle meeldid sina.
I like peaches and I like you.
Üks apelsin (an orange, one orange)
Aplesinid (oranges)
Kaks aplesini (two oranges)
Kolm aplesini (three oranges)
Neli aplesini (four oranges)
Viis apelsini (five oranges)
Kuus aplesini (six oranges)
Seitse apelsini (seven oranges)
Kaheksa apelsini (eight oranges)
Üheksa apelsini (nine oranges)
Kümme aplesini (ten oranges)
Mulle meeldivad aplesinid ja mulle meeldid sina.
I like oranges and I like you.
Üks õun (an apple, one apple)
Õunad (apples)
Kaks õuna (two apples)
Kolm õuna (three apples)
Neli õuna (four apples)
Viis õuna (five apples)
Kuus õuna (six apples)
Seitse õuna (seven apples)
Kaheksa õuna (eight apples)
Üheksa õuna (nine apples)
Kümme õuna (ten apples)
Mulle meeldivad õunad ja mulle meeldid sina.
I like apples and I like you.

results loading