27. Opposite Words (vastandid)

Õppevideo: Part 1

Ilmuma – kaduma
Appear – disappear

Tüdruk – poiss
Boy – girl

Lähedal – kaugel
Close – distant

Kasulik – kasutu
Useful – useless

Hea – halb
Bad – good

Päev – öö
Day – night

Magav – üleval
Asleep – awake

Peatu – mine
Stop – go

Vara – hilja
Early – late

Tark – rumal
Wise – ignorant

Õppevideo: Part 2

Sooritama – läbikukkuma
pass – fail

kurb – õnnelik
sad – happy

parem – vasak
right – left

avatud – suletud
open – shut

rohkem – vähem
more – less

kõva – pehme
hard – soft

ostma – müüma
buy – sell

tirima – lükkama
pull – push

aeglane -kiire
slow – fast

puhas – määrdunud
clean – dirty

Õppevideo: Part 3

Naerma – nutma
Laugh – cry

Päikeseline – pilvine
Sunny – cloudy

Kuiv – märg
Dry – wet

Inetu – kena
Ugly – pretty

Soe – jahe
Warm – cool

Koitik – hämarik
Dawn – dusk

Pikk – lühike
Tall – short

Suur – väike
Big – small

Paks – kõhn
Fat – thin

Viskama – püüdma
Throw – catch

Õppevideo: Part 4

Kuum – jahe
Hot – cool

Metsik – taltsutatud
Wild – tame

Nähtav – nähtamatu
Visible – invisible

Võrdne – ebavõrdne
Even – uneven

Haruldane – tavaline
Rare – common

Must – valge
Black – white

Kerge – keeruline
Easy – difficult

Uppuma – hulpima
Sink – float

Madal – sügav
Shallow – deep

Põhi – lõuna
North – south

Õppevideo: Part 5

Sisse – välja
On – off

Kõver – sirge
Bent – staright

Raske – kerge
Heavy – light

Tume – hele
Dark – bright

Eesmine – tagumine
Front – back

Palju – mõned
Many – few

Seisma – istuma
Stand – sit

Tugev – nõrk
Strong – weak

Sisse hingama – välja hingama
Inhale – exhale

Õige – vale
Right – wrong

Õppevideo: Part 6

Kinni siduma – lahti siduma
Tie – untie

Sees – väljas
In – out

Terav – nüri
Sharp – blunt

Tihe – õhuke
Thick – thin

Ainsus – mitmus
Singular – plural

Läbipaistev – läbipaistmatu
Transparent – opaque

All – üleval
Down – up

Terve – osaline
Whole – partial

Töö – mäng
Work – play

Sama – erinev
Same – different

Õppevideo: Part 7

Lahkuma – saabuma
Depart – arrive

Looduslik – kunstlik
Natural – artifical

Allpool – kohal
Below – above

Tume – hele
Dark – light

Vana – uus
Old – new

Ülemine – alumine
Top – bottom

Kare – sile
Rough – smooth

Kokku lapitud – lahti lapitud
Fold – unfold

Seesmine – välimine
Inside – outside

Tühi – täis
Empty – full

Õppevideo: Part 8

Lähedal – kaugel
Near – far

Kitsas – lai
Narrow – broad

Kääbus – hiiglane
Dwarf – giant

Kasvav – kahanev
Ascend – descend

Hävitama – ehitama
Destroy – build

Tark – rumal
Clever – foolish

Kuningas – kuninganna
King – queen

Vana – noor
Old – young

Mees – naine
Man – woman

Päripäeva – vastupäeva
Clockwise – anti-clockwise

Õppevideo: Part 9

Pikk – lühike
Long – short

Rohkus – nappus
Abundance – scarce

Sõda – rahu
War – peace

Sosistama – karjuma
Whisper – shout

Tahke – vedel
Solid – liquid

Jah – ei
Yes – no

Armsatama – vihkama
Love – hate

Alaline – ajutine
Permanent – temporary

Minevik – tulevik
Past – future

Vertikaalne – horisontaalne
Vertical – horizontal

Õppevideo: Part 10

Eemale tõukama – külge tõmbama
Repel – attract

Vaba – pingul
Loose – tight

Algus – lõpp
Beginning – ending

Esimene – viimane
First – last

Vihane – rahulik
Angry – calm

Järgmine – eelmine
Next – previous

Paaritu – paaris
Odd – even

Vaene – rikas
Rich – poor

Taevas – põrgu
Heaven – hell

results loading