Abstraktsed mudelid

Juhul, kui loodusobjekti uuritakse ja kirjeldatakse mõtteliste kujutluste ning neid valjendavate matemaatiliste avaldiste abil, on tegemist abstraktse mudeliga. Abstraktne mudel on objekti mõtteline visioon, kontseptsioon objektist mõtleva inimese teadvuses.

Matemaatilisele avaldisele (valemile) tuginevat loodusnähtuse kirjeldust nimetatakse analüütiliseks mudeliks. Protsesside erinevate aspektide omavahelist sõltuvust saab peale matemaatilise valemi väljendada ka graafiku abil. Sel puhul on tegemist loodusnähtuse graafilise mudeliga.

3D graafiline mudel

3D graafiline mudel

Füüsikaline objekt on üldmudel, mis hõlmab enda alla nii füüsikalised kehad kui ka loodusnähtused. Meie teadmiste kohaselt on füüsikalised objektid olemas objektiivselt – see tähendab sõltumata mistahes vaatlejast või inimkonnast tervikuna.

results loading