F

  • foneetika ehk häälikuõpetus – fonetiikka
  • fonoloogia (ka foneemika ning fonemaatika) – fonologia eli äänneoppi
  • fraas – lauseke
  • följeton – följetongi

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading