Huygensi printsiip

Huygensi printsiibi kohaselt on iga keskkonnapunkt, milleni antud hetkel lained on jõudnud, ise elementaarlainete allikaks. Kõikide elementaarlainete mähispind ongi järgnevale ajahetkele vastav lainepind.

Teades lainepinna kuju mingil ajahetkel, on Huygensi printsiipi rakendades võimalik leida lainepinna  kuju mistahes sellele järgneval ajahetkel. Kui keskkond on homogeenne, siis levivad lainepinna kõigist punktidest ühesuguse kiirusega sfäärilised (kera)elementaarlained.

Huygensi printsiipi rakendades on võimalik anda selgitus lainete nii peegeldumisele, murdumisele, interferentsile kui ka difraktsioonile.

184

Sildid
results loading