Kaasaütlev. Творительный

give-a-rose-smiley-emoticon

Vene keele Творительный (кем? чем? с кем? с чем?) käändele vastab eesti keeles

KAASAÜTLEV kääne (kellega? millega?) – KOMITATIIV

Eesti kaasaütlev kääne = omastav kääne + lõpuliide -ga

 • koer – koera – koeraga (kellega?) – собакой
 • korv – korvi – korviga (millega?) – корзиной
 • tütar – tütre – tütrega (kellega?) – дочкой (дочерью)
 • pall – palli – palliga (millega?) мячом

Kaasaütlev ehk Творительный kääne väljendab vene keeles:

1. Töö-ja tegevusvahendit

 • Ma armastan joonistada tavalise pliiatsiga. – Ялюблю рисовать простым карандашом.
 • Pese alati käsi seebiga! – Руки мой всегда мылом.
 • Ma näen hästi vaid prillidega. – Вижу хорошо лишь очками.

2. Kellegagi, millegagi koos; kaasnevus

Kui kaasaütlev kääne näitab tegevuse vahendit (eluta), kasutatakse творительный käänet ilma eessõnata.

Kui kaasaütlev kääne:   1. tähistab olendit (elus), kelle osavõtul tegevus toimub,

2. nimetab tegevuse olukorda,

3. nimetab olendi või eseme tunnust – väljendub see творительный käände eessõna c kasutamises.

(Tihti sobib selle variandi puhul eesti keeles vahele öelda/mõelda sõna KOOS – vene keeles väljendub eessõnaga c.)

 • Käin pargis jalutamas (koos) koeraga. – Хожу в парке гулять с собакой. (1)
 • Sellel pildil olen ma (koos) oma vennaga. – На этой фотографии я со своим братом. (1)
 • Käin õhtuti (koos) sõbraga jooksmas. – По вечерам хожу с другом бегать.(1)
 • Sõber võeti rõõmuga vastu. – Друга встретили с радостью. (2)

Jänes on lühikese saba(ga) ja pikkade kõrvadega. – Заяц с коротким хвостом и с длинными ушами.(3)

3. Transpordivahend

 • autoga – машиной
 • rongiga – поездом
 • lennukiga – самолётом

Eesti kaasaütleval on veel funktsioon, mis tähistab tegevuseks vajalikku aega – sellisel juhul vastab vene keeles Родительный kääne eessõnaga – в течение:

 • kahe aastaga – в течение двух лет
 • kümne minutiga – в течение десяти минут

4. Meetod kuidas? millega?

 • See laulja võlus meid tugeva hääle(ga) ja hea välimusega. – Этот певец очаровал нас сильным голосом и хорошей внешностью.
 • Uus õpetaja veenis kõiki oma tarkusega. – Новый учитель убедил всех нас своим умом.

5. Ilmastikunähtused

 • Vihmaga ei aja peremees koeragi välja. – Дождём
 • Tugeva tuulega ei tohi merele minna. – ветром
 • Äikesega tuleb istuda toas. – Грозой

Eesti kaasaütlev kääne ei vasta aga alati vene Творительный käändele.

jumping-jacks-smiley-emoticon

NB! Tähelepanu TEGUSÕNADELE, mis alati nõuavad enda kõrvale kaasaütlevat käänet.

Kas sa abiellud Indrekuga? – Ты выходишь замуж за Индрека? (род.п)

Olen sinuga juba harjunud. – Я уже привык к тебе. (дат.п)

Pahandasid minuga põhjuseta. – Ты бранил меня без причины. (род.п)

Ära riidle lapsega! – Не ругай ребёнка! (род.п)

Tütar sarnaneb emaga. – Дочка похожа на маму. (вин.п)

Kas te olete oma eluga rahul? – Вы довольны своей жизнью? (тв.п)

Ma tegelen spordiga. – Я занимаюсь спортом. (тв.п)

Творительный kääne + tegusõnad владеть, заниматься, командовать, наслаждаться, руководить, управлять nõuavad eesti

keeles OSASTAVAT käänet.

Творительный määrsõnana tähistab tegevuse aega ja eesti keeles vastab alalütlev kääne.

Suvel ma elan saarel (saare peal) – Летом я живу на острове.

Kui me räägime elukutsest, ametist, siis vene keeles kasutatakse Творительный käänet, aga

eesti keel nõuab SAAV käänet (kelleks? milleks?).

 • *Мама стала учителем. – Ema hakkas õpetajaks.

Vahel, kui on tegemist kestva elukutse või tegevuse viisiga, vastab vene Творительный

käändele eesti keeles OLEV kääne (kellena? millena?).

 • *Брат работает адвокатом. – Vend töötab advokaadina.

Творительный eessõnadega ЗА, МЕЖДУ, НАД, ПЕРЕД, ПОД tähistab tegevuse KOHTA ja eesti keeles

vastab sel juhul omastavale käändele + tagasõnadele TAGA, JÄREL, VAHEL, HULGAS, KOHAL, EES, ALL.

 • Jõe taga haljendab mets. – За рекой зеленеет лес.
 • Tüdruk sammus ema järel. – Девочка шагает за матерью.
 • Laud on voodi ja kapi vahel. – Стол между кроватью и шкафом.
 • Meie vahel on vaid sõprus. – Между нами лишь дружба.
 • Linna kohal lendab lennuk. – Над городом летит самолёт.
 • Pea kohal lendab linnuparv. – Над головой летит стая птиц.
 • Maja ees kasvab suur tamm. – Перед домом растёт большой дуб.
 • Kass istub laua all. – Кошка сидит под столом.

Eessõna ПЕРЕД – eesti keeles omastav + tagasõna EEL, ENNE

Enne tunde (tundide eel) tuleb klasse tuulutada. – Перед уроками надо проветривать классы.

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading