Keskkonna takistusjõu tekkemehhanism

Kehad ei ole vastastikmõjus ainult omavahel vaid ka ümbritseva keskkonnaga. Seega mõjutab keskkond temas asuvaid (liikuvaid) kehi takistusjõuga, mis avaldab mõju kehade liikumisele.

Takistusjõu tekkimist saame seletada asjaoluga, et koos kehaga hakkavad liikuma ka keha läheduses asetsevad keskkonna osakesed (veemolekulid, gaasimolekulid), need panevad liikuma oma naabrid jne – nii kandub osa keha liikumishulgast (impulsist) üle ümbritsevale keskkonnale.

Keskkonna poolt selles liikuvale kehale mõjuv takistusjõud on võrdne kehalt keskkonnale üle kantava liikumishulga (impulsi) kiirusega.

Sildid
results loading