Lained

Elastseks keskkonnaks nimetatakse sellist keskkonda, mille osakesed on üksteisega vastastikkuses mõjus. Kui mõjutada mingit elastse keskkonna osakest, siis kandub see häiritus tänu osakeste vahelisele vastastikmõjule keskkonnas edasi. Kui mingi osake hakkab elastses keskkonnas võnkuma, siis kandub see võnkumine osakeselt osakesele ja peagi võnguvad kõik keskkonna osakesed.

Laineks nimetatakse aja jooksul elastses keskkonnas levivaid võnkumisi.

Lainete tekkimiseks peab olema täidetud kaks tingimust: (1) keskkond, kus laine levib, peab olema elastne ning (2) keskkonnas peab esinema perioodiline häiritus.

Siinkohal tuleb rõhutada, et laine puhul antakse keskkonnas osakeselt-osakesele edasi (võnkumiste) energiat, osakesed ise keskkonnas edasi ei kandu – nad ainult võnguvad oma tasakaaluasendi ümber.

Sildid
results loading