Lainefront. Kera- ja tasalained

Võnkumine, nagu mistahes muugi liikumine, ei saa keskkonnas levida hetkega vaid selleks kulub mingi aeg. Piiri, kuhu keskkonna häiritus esimese laine näol jõudnud on, nimetatakse lainefrondiks.

Sõltuvalt lainefrondi kujust liigitatakse laineid: keralaineteks (lainefront on sfäär) ja tasalaineteks (lainefront on tasand).

Keralaine üheks avaldumisvormiks on veepinnal leviv rõngaslaine – veepinnal näeme lainefrondina suureneva diameetriga ringi (rõngast).

Tavaliselt on veepinnal levivad nn merelained aga tasalained – laineharjad on teineteisega paral­leel­sed – osakesed võnguvad üksteisega paralleelsetel tasapindadel.

177

Seadeldist, mis on mõeldud lainete tekitamiseks ja variprojektsiooni abil demonstreerimiseks nimetatakse lainevanniks.

 

VIDEOD:

Keralaine

Lainevann

Sildid
results loading