Maailmamere koosnemine ookeanidest ja meredest

Millisteks veteväljadeks jaotatakse maailmameri? Ookeani nimetus: okeanos tähendab kreeka keeles jõgi (suur ja soolane).

Maakera paistab kosmosest sinisena, sest vesi moodustab planeedi pinnast ~71%. Maismaad mööda ei saa ümbermaailmareisi korraldada, aga ookeane mööda küll.

Ookeanide piirideks on saarte ja mandrite rannikud. Ookeanide osad on lahed ja mered. Suurimad lahed on Mehhiko ja Bengali. Suured järved ja lahed nimetatakse ka meredeks, nt Araabia ja Kollane, Kaspia ja Araali (järv). Ookeane ja meresid ühendavad väinad, nt Beringi, Bosporus. Ookeanid suuruse, st veemahu järjekorras: Vaikne, Atlandi, India ookean, Lõuna-Jäämeri ja Põhja-Jäämeri.

89981-004-7B83B65B

Mille poolest mered erinevad? Asendi järgi jaotatakse mered sise-, ääre- ja saartevahelisteks.

Sisemeri – Must meri on ümbritsetud maismaaga, ookeaniga on ühendus kitsa väina (Bosporus) kaudu. Sisemere näide: Must_meri.

Ääremeri – Kariibi meri on osaliselt maismaaga, saartega piiratud. Ääremere näide: Kariibi_meri.

Saartevaheline meri, nt Sulu meri, Banda meri. Saartevahelise mere näide: Banda_meri.

results loading