Maapinnalt tõstetud keha potentsiaalne energia

90

kus, Ep – keha(le mõjuva raskusjõu) potentsiaalne energia (1J), m – keha mass (1kg), h – keha kõrgus maapinnast (1m) ning g =9,81N/kg ≈ 10 N/kg – raskusjõu tegur maapinnal.

results loading