Newtoni I seadus

Newtoni I seadus on tuntud ka kui inertsiseadus, mis sätestab, et keha seisab paigal või liigub ühtlaselt sirgjooneliselt kui talle ei mõju teised kehad või kui nende kehade mõjud kompenseeruvad.

Inerts on keha võime säilitada oma liikumisolekut, vastavat omadust, mida tavaliselt ise­loo­mus­tatakse keha massi abil, aga inertsuseks.

Igasugune liikumine (ka paigalolek) on suhtelised ning sõltub taustsüsteemi valikust – ühes taust­süs­tee­mis võib keha seista taustkeha suhtes paigal, teises liikuda ühtlaselt, kolmandas aga hoopis mitteühtlaselt.

Selliseid taustsüsteeme, mille suhtes kulgevalt liikuvad kehad säilitavad oma kiiruse jäävana kui neile ei mõju teised kehad või kui nende kehade mõjud kompenseeruvad (so puuduvad süsteemivälised jõud!), nimetatakse inertsiaalseteks taustsüsteemideks.

Sildid
results loading