Omadussõna. Имя прилагательное

blowing-kisses-smiley-emoticon

  • Omadussõna vastab küsimusele missugune?

Omadussõnad muutuvad ainsuses vastavalt soole ning käändele, mitmuses – ainult käändele, sest kõigis kolmes soos on ühesugused lõpud

 

  • Rõhuga lõpp ой , ilma rõhuta ый või -ий (pärast г,к,х,ч,ш,щ )

VeneK18

 

VeneK19

jumping-jacks-smiley-emoticon

NB! Sõnaraamatusest leiate ainult meessoost omadussõnavormi.

VeneK20

Доброе утро!  Tere hommikust!

Добрый день (м.р)!  Tere päevast!

Добрый день!  Tere õhtust!

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading