Potentsiaalne energia

Kõik vastastikmõjus olevad kehad omavad potentsiaalset energiat.

Kui mingi keha on tõstetud Maa pinnalt mingisugusele kõrgusele, siis mõjub nende kehade vahel raskusjõud – järelikult omab maapinnalt üles tõstetud keha potentsiaalset energiat.

89

Maapinnalt üles tõstetud keha(le mõjuva raskusjõu) potentsiaalne energia on võrdeline keha massiga ning keha kõrgusega maapinnast:

90

kus, Ep – keha(le mõjuva raskusjõu) potentsiaalne energia, mõõdetuna džaulides (1J), m – keha mass, mõõdetuna kilogrammides (1kg), h – keha kõrgus maapinnast, mõõdetuna meetrites (1m) ning g =9,81N/kg ≈ 10 N/kg – raskusjõu tegur maapinnal.

Kui keha tõuseb maapinnast kõrgemale, siis tema potentsiaalne energia kasvab, kui ta liigub aga maapinnale lähemale, siis potentsiaalne energia kahaneb.

 

results loading