Raskusjõud

gravity

Kui üheks gravitatsiooniliselt tõmbuvaks kehaks on Maa või mõni teine taevakeha, siis nimetatakse tema gravitatsioonijõudu ka raskusjõuks. Raskusjõud on alati suunatud maapinna poole (rangelt võttes siiski Maa keskpunkti suunas).

Maapinnal (või selle ligidal) asuvale kehale mõjuvat gravitatsioonijõudu saab arvutada valemist:

F=mg

kus: F – raskusjõud (mõõdetuna njuutonites /1N/), m – keha mass (mõõdetuna kilogrammides /1kg/) ja g – raskusjõu tegur (mõõdetuna njuutonites kilogrammi kohta [1N/kg] NB! Maapinnal g=9,8N/kg≈10N/kg).

Mida kõrgemale Maapinnast tõusta, seda väiksemaks muutub kehale mõjuv raskusjõud. Ka on raskusjõud teistel taevakehadel erinev Maal kehale mõjuvast raskusjõust.

results loading