Ristkoordinaadid ja põhikaardi lehtede jaotus

Paiga täpset asukohta tähistatakse kaardil geograafiliste koordinaatidega. Neile lisaks kasutatakse veel ristkoordinaate (loe siit koordinaatide süsteemid). Need koostatakse kahe ristuva telje abil, telgmeridiaan E on 240 ip ja läbib Väike-Pakri saart Lääne-Eesti mandriosa. Telgmeridiaani kokkuleppeline väärtus on 500, nt E = 648 tähendab, et koht asub telgmeridiaanist 148 km ida pool. Teine telg on N-telg, millel olevad numbrid näitavad kaugust ekvaatorist. Eesti on jaotatud 20 ruuduks mõõtkavas 1 : 200 000, kus ruudud on orienteeritud telgmeridiaani suhtes, koondudes pooluse suunas. Selle kaardi iga ruut jagati omakorda sajaks väiksemaks ruuduks, mis on nummerdatud alt vasakult üles paremale. Kaadrilehe numbriks on mõõtkava 1 : 20 000 korral neljakohaline arv, nt 54.54 (Kaardilehtede süsteemid )

Digitaalversiooni kaardilehed moodustuvad siis kui jagada leht 1 : 20 000 neljaks, sellisel juhul on kaardilehe number viiekohaline, nt 54.04.4.

results loading