Rõhumisjõud. Rõhk

Jõudu, mis mõjub risti pinnaga, nimetatakse rõhumisjõuks.

Rõhumisjõudu on otstarbekas iseloomustada taandades selle mõju mingile pinnale – vastavat füüsikalist suurust nimetatakse rõhuks.

Pinnale avaldatavat rõhku arvutatakse valemist:

75

kus: P – rõhk (mõõdetuna paskalites [1Pa=1N/1m2]), F – jõud (mõõdetuna njuutonites [1N]) ja S – pindala (mõõdetuna ruutmeetrites [1m2]).

Seega, mida tugevam jõud, pinnale mõjub, seda suurem on pinnale avaldatav rõhk; kui sama jõud mõjub aga suuremale pinnale, siis on tema poolt avaldatav rõhk väiksem.

results loading