SELGROOTUTE MITMEKESISUS

Selgrootud ei oma terminina süstemaatilist tähendust, selline nimetus on kokkuvõtliku mõistena kasutusel pigem mugavuse mõttes, eristamaks neid loomi keelikloomadest (ehk selgroogsetest).

Selgrootute mitmekesisus:

 

results loading