Sirgmagneti jõujooned

fuusika15

Magnetvälja jõujoonte joonestamiseks saame ka­sutada magnetnõelu. Kuna magnet­in­dukt­si­ooni vek­­to­ri suund ühtib magnetnõela põhja-lõuna suu­na­ga, siis kasutame magnetnõela telje sihti jõu­joonte puutujate joonestamiseks.

Magnetvälja jõujooni on võimalik ka reaalsuses visualiseerida kasutades selleks peenikest raua vm ferromagneetiku puru. Rauaosakesed magneetuvad ning asetuvad magnetvälja jõujoonte sihis. Siiski tuleb siinkohal rõhutada, et me ei näe mitte jõujooni endid vaid nende sihis asetunud rauapuru.

Sirgmagneti “jõujoooned”

U-magneti “jõujoooned”

Selles aines puuduvad õpikud.

results loading