TAKTIMÕÕT 4/4

4/4 ehk “neli neljandikku” taktimõõt tekib kui 4-osalises meetrumis vastab ühele osale (löögile) veerandnoot. Näiteks marsis.

Taktimõõtu 4/4 on tähistatud ka märgiga C (common time)

Liittaktideks nim. ühesugustest lihttaktidest moodustatud takte, mille esimene rõhk on kõige tugevam. Rõhkude arv lihttaktis võrdub temas esinevate lihttaktide arvuga.

Liittaktnelineljandik

results loading